Tiggaren Av 
C. L. Östergren

Tiggaren
Av C. L. Östergren

(Snälla Gråt Inte)

Ensam på en bänk vid vägen gamle tiggarn satt; 
silvervita lockar flöto under sliten hatt.
Fårad var av år hans panna,ögats eld var släckt;
armod tärt hans bleka kinder,lumpor var hans dräkt.

Men i forna dar, det såg man,han i strider stått,
för sitt högra ben han hade nu ett träben blott.

Och hans ädla hållning tydde än på krigarstam,
och bland bröstets trasor glänste guldmedaljen fram.

När på den hans blickar föllo,tyst han tänkte så: 
Skall jag dig i bröd förvandla, gamle vän,
ändå ? Skall jag skiljas vid det minne,
som jag älskat mest, kasta bort den ära, landet på mitt hjärta fäst?

Ofta vid din anblick trösten kom där ovanfrån.
Jag har älskat fosterbygden som en trogen son.
Och från dig jag skulle skiljas,slita bandet av!
Nej, du tiggaren skall följa neder i hans grav.

Han stod upp från hårda bänken,stapplande framåt,
då ett ljud där slog hans öra som av hejdlös gråt. 
Och han såg en tiggarflicka, liten, späd och vek; 
hennes nakna lemmar skälvde,hennes kind var blek.

Och han talte: »Arma flicka,vem har hit dig ställt?» »O,
 jag är så sjuk, och hemma moder dör av svält.
 Ingen ha dock rört de tårar,dem jag arma fällt;
 ingen hjälpt mig, och där hemma moder dör av svält.»

Och hon snyftade av ångest och tårar flöt men 
ur tiggarens gråa öga klar en stråle bröt och från varma
hjältebarmen sin medalj han drog skänkte den en
blick av i och med vemod log.

Lugn han syntes, då medaljen han åt barnet bjöd. 
Tag den, arma flicka, ta köp din moder bröd!
Tänkte dock min skatt att gömma men får gå, får gå! 
Tiggarn under gröna kullen vilar trygg ändå.

Sakta kysste han den lilla lugn och nöjd i håg.
Gråa, yviga mustaschen dock man darra såg
På sitt bröst han såg, där ej sin skatt han fann.
Bästa skatten dock där inom — hjältehjärtat — brann.

Men att, där medaljen suttit, ren en annan låg,
tacksamhetens tår, den klara tiggarn icke såg.
Troget likväl som medaljen följer den sin vän,
följer honom ned i graven följer längre än.

C.L Östergren