Krigspsalm Av 
Gustav II Adolf

Gustav II Adolf  Krigspsalm
Gustav II Adolf
Krigspsalm.

Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång, men deras fröjd ej bliver lång.
Ty låt ej modet falla!

Din sak är Guds. Gack i ditt kall.

och i hans hand dig anbefall, så räds du ingen fara!
Hans Gideon skall än bli spord
som Herrens folk och Herrens ord skall manligen försvara.

I Jesu namn vårt hopp är visst,

att de gudlösas våld och list
ej oss men sig förstörer.
Till hån och spott de skola bli Med oss är Gud,
med honom vi, och segern oss tillhörer.
Gustav II Adolf.