Världspressen skriver.

De finska huvudstadstidningarna


80-årsdagen i världspress.

Från alla länder inströmma
 telegram om den uppmärksamhet
kunga-jublleet väckt och tidningar av alla färger 
Innehålla långa artiklar.

De finska huvudstadstidningarna 
och många landsortstidningar ha på torsdagen publicerat hyllningsartiklar.
Helsingin Sanomat har givit ut ett förnämligt specialnummer

och skriver att både det officiella Finland och folkets vida lager.
oberonde av språk- och partigränser, 
rikta sina varma tankar och vördsamma lyckönskningar 
till kung Gustaf. Uusi Suomi skriver bl. a.:

Speciellt vi (i Finland)

ha skäl att i dag minnas honom som den vilken förstått 
Sveriges och Finlands ödesgemenskap och främjat samförståndet mellan dem. 
Suomen Soc.-Dem. skriver bl. a.:

Från Finlands sida

har man även velat visa kung Gustaf och hans land 
att djupa band av sympati och samförstånd förena
vårt land och dess folk såväl med Sverige som med hela det övriga Norden. 

Hufvudstadsbla-d e t

 hyllar kung Gustaf "såväl i hans egenskap av en statsklok,
vidsynt, rättrådig och lyckosam regent som på grund av hans ädla,
sunda och rätlinjiga personlighet”.


Köpenhamns 

Tidningarna

Köpenhamnatidningarna. aom redan på onsdagen 
började publicera hyllningaartiklar, 
fortsätta på torsdagen sina jubileums-kommentarer.

Börsen talar om "en konung, vilken alltid gjort sig gällande som den
främste i kretsen av sina medhjälpare”,

 Berllngske Tidende yttrar att

"det Jubel som väller fram mot Sveriges gamle konung
på hans festdag är ett omedvetet tack 
för att sådan uppgiften var, så har han löst den".

Natlonaltidende läser man bl. a.

 att "vl danskar kunna något mera än att det bara gäller en fest 
för ett vänligt sinnat grannlands monark".
Berllngskes Aftenavis framhåller att "kung Gustaf är symbolen
för folklig enhet i en tid då orosmoln dra fram över världen".

Oslopressen

Oslopressen innehåller också långa ledande uttalanden.

Tidens Tegn anlägger historisk syn på jubileet 
och understryker sin aktning för ”den själsstorhet och statsmannabegåvning,
som kung Gustaf lagt i dagen gent emot Norge”. 
Samma utgångspunkt tar även Af ten-posten: kung Gustafs politik

har skapat "tillit och god vilja i Norden

i stället för inbördes misstro och tvedräkt”.
Dagbladet diskuterar i sin hyllningsartikel kung Gustafs livsverk

och finner att ”de senaste årens utveckling har visat,
 att kungadömet kan vara en säkrare garanti för friheten än en republik".

 M o r g e a-bladet har givit ut särskilt Sverige-nummer.

 Nationen hyllar kungen för vad han betytt för den skandinaviska 
samkänslan och Morgenposten uttalar sig i samma anda


Ankara 


Ankara ägna långa illustrerade artiklar åt Sverige

med anledning av kungens 80-årsdag
De understryka att Turkiet är knutet till Sverige med ekonomiska band
liksom av den för de båda länderna gemensamma fredspoli-tiken. 
vartill kommer den traditionella historiska .''


Vem skulle inte vilja ha en sådan uppvaktning
se filmen