Passa Er För Tjejer 
Farliga Grejer

Passa Er För Tjejer Farliga Grejer

Råd På Prosa

Min son!
Besinna de tingen tre!
På dem de dödlige snava
och över sig samla osägeligt ve
och neder i jorden sig grava!
Vad härligt blir ej den yngling av,
som ej var någonsin lustans slav,
ej heller världens och ödets?

Vet, lustan är ett försåtligt ting;

 för den må du grant dig akta!
Bland nöjets blommor,
en orm i ring, hon ligger och rör sig så sakta,
tills hon ditt dårade hjärta når;
då hugger hon till och ger dig sår,
dem jordens örter ej läka.


Och världen är ett fåfängligt ting,

som ömsom gråter och skrattar.
För hennes bifall med bråk och spring
du huvud och fötter mattar, —
tills, tärd och trött, du ej mer förmår,
då vänder hon ryggen till dig och går
att andra locka och gäcka.


Men ödet är ett inbillat ting,

på vilket du orätt skyller,
när feg och redlös du driver kring
för vinden, som seglet fyller, 
till dess du kantrar på dolda skär;
för sen din ånger och suck då är,
att du ej höll uti styret.


Så styr ditt hjärta och kväv i tid

där inne var oren låga;
sök framför allt ditt samvetes frid,
och känn din ädla förmåga!


Stå sedan trygg, en man för sig själv,

på egen botten, och blicken välv
med tröstfullt hopp åt himlen.