Gåva från folket 

Folkets gåvaSumman blev 4.333.700 och 55 öre

Folkets gåna till Gustav 5


Svenska folkets gåva
överlämnas.

Överlämnandet till konungen av
nationalgåvan I Rikssalen blev
torsdagens högtidligaste ögonblick.

Rörd och djupt allvarlig lyssnade

monarken till sin statsministers
hjärtevarma och personliga
hyllningstal och mottog med fuktig
blick guldbudkavlen från hela

Sveriges folk, innehållande gåvo-
brevet, redovisningen och checken
på de hittills influtna 4.833.100 kr.

I sitt tacktal betonade konungen,

hur den tillgivenhet som dikterat
denna gåva värmde och gladde
honom,även om han kände sig
oförtjänt av den.

Det var en lysande församling, som
omgav majestätet under den högtidliga
ceremonin i Rikssalen på Slottet. 
Ett
festligt spel av färger och blixtrande
kraschaner. De kungliga. damerna. och de
uppvaktande bildade två underbara

rabatter kring tronen, där det blå inslaget
dominerade.Salen mittparti var reserverat

för regeringens medlemmar. riksdagen.
överståthållaren. landshövdingarna.
Marin och generalstaben statssekreterare
generaldirektörer m. fl..
samt slutligen
deputationer och representanter för olika
korporationer,som anmält sig vilja till
konungen överlämna adresser eller
minnesgåvor med anledning av högtidsdagen

inalles omkring 700 personer.

På slaget 11.15 inträdde konungen, sedan de kungliga tagit plats,
under tonerna till 
Generalmarsch, sona endast exekveras vid vissa utomordentliga tillfällen.

Med spänstiga steg gick konungen

 fram till tronen,
hälsade de församlade med en bugning och tog plats på estraden under tronhtmlen.
Bakom estraden paraderade
 Karl XI :s drabanter i blänkande stålbröst.