Huru En Tjuv
 Blev Upptäckt

Tjuv problem
En säck mjöl blev en gång bortstulen

Huru En Tjuv Blev Upptäckt
 från en lantman.
Denne gick genast till domaren och anmälde stölden, varpå domaren befallde allt lantmannens husfolk att infinna sig hos honom.

Han utdelade därpå bland folket trästickor,

 alla av lika längd, en åt var, och befallde
att folket dagen därpå skulle uppvisa sina stickor för honom.
Han tillade, att den, som hade begått stölden, kundeman känna igen därpå, att hans sticka vore en tum längre än övrigas.

Och därmed lät han folket gå hem.

Tjuven, som var rädd att bliva upptäckt, skar under natten i hemlighet av sin sticka en tum.

Följande dag, stickorna uppvisades, befanns det, att tjuvens sticka kortare än alla de övrigas På detta sätt röjde sig själv och blev genast satt i fängelse för sin förbrytelse.


Mera

Meny


More...