Folkskolans läsebok 
1800 talet

Här har jag samlat ihop diverse

Läsebok för Folkskolan
articklar och bilder ur gamla
läroböcker som våra förfäder på 1800 - 1900 talet fick lära sig i skolan.
Mycket handlade om våra kungars historia och krigshjältar.
Fostrande historier för att hålla folket på plats och diverse annat.
Texterna är ofta på dåtidens svenskstavning.